DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

DACAAR modtager pris i Faryab-provinsen

- for enestående gennemsigtighed, effektivitet og kvalitet
Samangan January 5th, 2018

DACAAR er blevet tildelt prisen som den bedste og mest effektive organisation i Faryab-provinsen af guvernør Homayun 'Fawzi.'

Det skete på et møde på guvernørens kontor den 27. februar, hvor forskellige regeringskontorer, direktorater, ngo'er og FN i Afghanistan deltog.

Det bedste arbejde

"Det er mig en fornøjelse at kunne fortælle, at blandt alle ngo'er i Faryab blev DACAAR hædret med prisen. Vi modtog en særlig tak fra guvernøren og andre højtstående statslige embedsmænd for det bedste arbejde og enestående gennemsigtighed, "siger Salahuddin Safi, der er ingeniør i DACAAR.

Han modtog prisen på vegne af DACAAR sammen med sikkerhedsmedarbejder Abdul Wali Kakaron.

"Vi forsikrede guvernøren og de øvrige deltagere om DACAAR’s fortsatte støtte til befolkningen i Faryab. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe indbyggerne med at forbedre deres liv på et tidspunkt, hvor mange lider under usikkerhed og fattigdom," fortsætter Salahuddin Safi.

Team indsats

DACAAR’s direktør John Morse er opmuntret over nyheden fra Faryab-provinsen:

"Jeg er stolt over at repræsentere DACAAR og påskønner det hårde arbejde og den fremragende teamindsats, som medarbejderne på vores Faryab-kontor har ydet."

Faryab har ca. 2 millioner indbyggere og betragtes som en af de fattigste provinser i Afghanistan. Det er et område med begrænsede sociale ydelser, beskæftigelsesmuligheder og infrastruktur. Derfor har provinsen været central for DACAAR’s arbejde de seneste ti år.

"Sammen med vores donorer og partnere vil vi holde gejsten oppe og fortsætte vores hårdt tiltrængte hjælp i provinsen," understreger John Morse.

Positiv rapport

Prisen følger lige efter en meget positiv rapport fra det norske udenrigsministerium, der finansierer udviklingsprojekter i Faryabs landdistrikter.

I den endelige rapport om DACAAR’s arbejde i perioden 2013-16 hedder det: "DACAAR har vist sig at være en pålidelig og kompetent udbyder af basale sociale ydelser i områder i Afghanistan, hvor indsatser har været vanskelige. I Faryab har DACAAR’s præstationer været fremragende."

Ifølge den endelige rapport, der blev offentliggjort i januar 2018, er projektet nået ud til et meget stort antal modtagere, faktisk flere end forventet, og med en god balance i forhold til køn. Projektet "er nået meget langt i forhold til gennemførelsen af de aftalte planer og opfyldelse af mål."

Sundhed, levevilkår og husstandsindkomster er alle blevet forbedret. Omsætningen fra salg af landbrugsprodukter er steget med 90 %.

Der er klare tegn på, at alle modtagere under programdelen Vand, Sanitet og Hygiejne (WASH) nu har rent drikkevand. Det gennemsnitlige tidsforbrug, der er nødvendigt for at hente rent drikkevand fra de fælles hånd vandpumper, er faldet fra 28 til blot 10 minutter.

De mindre kunstvandingssystemer har været en succes, og det samme gælder introduktionen af forbedrede racer af malkekøer og kunstig insemination. En vigtig nyskabelse er fremme af safrandyrkning, og producentorganisationernes medlemsskarer vokser, og 10 % er kvinder.

Leverer under vanskelige forhold

Rapporten understreger, at "projektet under vanskelige forhold har været i stand til at levere i forhold til aktiviteter og mål."

DACAAR har udfordringer i Faryab, der er en meget konservativ provins. Desuden er sikkerhedssituationen blevet forværret i de senere år med det resultat, at flere ngo'er helt har trukket sig fra området.

Rapporten anfører også mangler i projektet.

Ressourcecentrene for kvinder har ikke leveret resultater som forventet. Der mangler data om bæredygtighed, når det gælder vedligeholdelse af brønde, vandhaner og -pumper. Der efterspørges også oplysninger om, hvorvidt den ønskede stigning i landbrugs- og husdyrproduktionen er nået, og om langtidsperspektiverne for de udsatte mænd og kvinder, der modtager erhvervsuddannelse for at kunne etablere egne virksomheder.

Men alt i alt en positiv rapport, som der er grund til at være meget stolt over i DACAAR.

Fakta om DACAAR’s arbejde i Faryab Programmet har til formål at forbedre sundhed, indtægt og livskvalitet på et bæredygtigt grundlag blandt udsatte grupper i Faryab-provinsen.

Dette opnås gennem:

- Varig adgang til rent drikkevand og forbedret hygiejne- og sanitetsadfærd

- Forbedret og bæredygtig forøgelse af landbrugs- og husdyrproduktion for både mandlige og kvindelige landbrugere

- Forbedrede og bæredygtige forretnings- og beskæftigelsesmuligheder for arbejdsløse unge og landbrugere

- Forbedrede og bæredygtige sociale og økonomiske muligheder for udsatte kvinder.