DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

Ny 3-årig partnerskabsaftale med Danida

Danida fortsætter sin afgørende støtte til bæredygtig reintegration af hjemvendte flygtninge, internt fordrevne og sårbare værtssamfund i Afghanistan.

Danida har lovet 61 mio. DKK over tre år i støtte til DACAAR’s arbejde med bæredygtig reintegration af tilbagevendende flygtninge, internt fordrevne og deres sårbare værtssamfund.

Partnerskabet mellem Danida og DACAAR vil have et særligt fokus på de mest sårbare, herunder kvinder og unge som eneforsørgere, handicappede og andre socialt marginaliserede grupper og enkeltpersoner.

Finansiering er afgørende for de fattige og udsatte

Klaus Løkkegaard, leder af DACAAR’s sekretariat, er taknemmelig for den danske støtte:

"Danida og DACAAR kan nu fortsætte og yderligere styrke vores langsigtede samarbejde for at forbedre forholdene for en gruppe afghanske kvinder, mænd og børn, der tilhører nogle af de dårligst stillede globalt."

Mange afghanere oplever kronisk fattigdom og lange perioder på flugt, og der er stigende pres på de beskedne ressourcer i værtssamfundene. Derfor er Danida-finansieringen afgørende.

"Det nye 3-årige partnerskab gør det muligt at bygge videre på igangværende programmer og bygge bro mellem vores nødhjælp og de mere langsigtede og bæredygtige udviklingsaktiviteter", forklarer Klaus Løkkegaard.

Fire områder

Byområder og landsbyer i provinserne Balkh, Kabul, Kunduz, Kunar og Nangarhar vil nyde godt af det 3-årige program.

Partnerskabet mellem Danida og DACAAR i perioden 2018-20 vil dække fire hovedområder, som samtidig er organisations fire programsøjler:

Vand, sanitet og hygiejne; Adgang til sikkert vand og forbedret hygiejne- og sanitetsadfærd gennem bl.a. opførelse eller genopbygning af offentlige brønde og vandforsyningssystemer.

Landbrug og naturforvaltning; Bæredygtig forøgelse af landbrugs- og husdyrproduktion gennem Farmer Field Schools samt forbedret kunstvanding i landbruget gennem opførelse eller genopbygning af mindre vandanlæg.

Beskæftigelse og forretningsskabelse; Forbedre forretnings- og beskæftigelsesmuligheder for unge arbejdsløse gennem erhvervsuddannelse med opfølgende støtte til at starte egen virksomhed.

Forbedring af kvinders levevilkår; Øge udsatte kvinders sociale og økonomiske muligheder.

Læs flere detaljer i selve boksen nedenfor.

Hovedformålet

Ved afslutningen af programmet i 2020 skal de mænd og kvinder, drenge og piger, der nyder godt af indsatsen, opleve bedre livskvalitet.

Det skal bl.a. ske ved at mindske den tid, der tager at hente vand, sikre mere tid til fødevareproduktion, indkomstgenerering og uddannelse for piger og drenge og højne sundheden på grund af et fald i vandbårne sygdomme.

DACAAR er i stand til at imødekomme de udsatte og fattige menneskers behov og prioriteringer på forskellig måde på grund af programmets integrerede karakter. Rent drikkevand kombineret med åbne nedbrydningsløse landsbyer og forbedret hygiejneadfærd vil reducere sygdomme. Derfor er lokalsamfundene i stand til at investere mere tid og ressourcer i at lære nye færdigheder og engagere sig i indkomstskabende aktiviteter, der også tilbydes af partnerskabet mellem Danida og DACAAR.

Programstart i 2010

DACAAR har gennemført en lang række aktiviteter finansieret af DANIDA gennem programmet ROI (Region of Origin Initiative) siden 2010.

Flere end 320.000 hjemvendte flygtninge, internt fordrevne og sårbare værtssamfund har draget fordel af arbejdet i provinserne Kabul, Nangarhar, Kunar og Balkh.

51,7 % af disse var kvinder og piger

Det skal ske 2018-20

Vand, sanitet og hygiejne (WASH): a. Varig adgang til og bæredygtig anvendelse af rent drikkevand blandt 189.000 mænd, kvinder, drenge og piger

b. Bæredygtig og forbedret hygiejneadfærd og -praksis og sørge for at 156 lokalsamfund ikke udsættes for afføring i det fri.

c. Styrkelse af kapacitet på WASH-området blandt partnere både nationalt og lokalt.

Landbrug:

Sårbare landbrugere og producenter vil arbejde i et miljømæssigt bæredygtigt landbrug med øget produktivitet og produktion gennem;

a. Etableringen af 63 praktiske Farmer Field Schools rettet mod 1.260 sårbare mandlige og kvindelige landbrugere og producenter.

b. Rehabilitering / rekonstruktion af 72 mindre vandingsanlæg blandt 1.440 landbrugere.

Beskæftigelse og forretningsskabelse:

Bæredygtige muligheder for at øge indkomsten for 240 sårbare unge skal skabes på en måde, så man tager højde for konflikter. Det skal føre til job, indkomst og oprettelse af små virksomheder gennem;

a. Etableringen af tolv markedsdrevne erhvervsuddannelsesprogrammer.

b. Tilvejebringelse af værktøjskasse og opfølgning i form at etablering af egen virksomhed og beskæftigelsesstøtte til de unge, der har gennemført erhvervsuddannelserne.

Forbedring af kvinders vilkår:

840 sårbare kvinder skal have adgang til sociale og økonomiske ressourcer og kapacitet til at styrke gennem etablering af otte Farmer Field Schools kun for kvinder.

b. Fordeling af fødevarer og etablering af landbrug og fødevareforarbejdning, som kan udføres fra hjemmet.

c. Gennemførelse af seks læsekurser og fire erhvervsudviklings-workshops.

9,3 millioner har brug for humanitær hjælp i Afghanistan

Afghanistan lider under en af verdens længste kriser og har de seneste år oplevet nogle af de højeste civile tab siden 2001. Næsten alle 34 provinser oplever intense konfrontationer og kampe, og landet står derfor over for stigende antal personer på flugt.

Det samlede antal internt fordrevne har nået et rekordhøjt niveau på 1,5 mio.

De seneste år har Afghanistan været vidne til, at hundredtusindvis af flygtninge er vendt tilbage. Det tal skal lægges til de 5,8 millioner mennesker, der allerede var hjemvendt efter 2001.

I 2017 havde en anslået 9,3 millioner mennesker i Afghanistan behov for humanitær bistand.

Et stort antal afghanere oplever allerede en situation med kronisk fattigdom, og den lange tid på flugt har forårsaget et stort pres på de få tilgængelige ressourcer i værtssamfundene. Denne marginalisering skaber i stigende grad konflikter og vanskeliggør integrationen af internt fordrevne og hjemvendte flygtninge.

Et flertal af dem har tendens til at bosætte sig i byerne og udkantsområder i store byer, og begrunder det i forholdsvis bedre jobmuligheder, sikkerhed og offentlige ydelser, som påpeget i en undersøgelse foretaget af Samuel Hall og DACAAR i forbindelse med det DANIDA-finansierede 2014 -2017-program.

At bosætte sig i nærheden af store byer er desværre ikke en garanti for en bedre fremtid. Adgang til tjenester som rent drikkevand er lige så meget en udfordring her som i landdistrikterne