DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

Ny DACAAR-programstrategi for 2019-21

At sikre adgang til lokalsamfund, relevans for modtagerne og programmer af høj kvalitet er i fokus.

DACAAR’s bestyrelse har netop vedtaget den strategiske ramme, der skal være ledetråden i vores arbejde i Afghanistan de næste tre år.

I løbet af 2019-21 vil vi hjælpe 1,5 millioner sårbare udsatte og sårbare mennesker til i højere grad at have indflydelse på deres liv og forbedre deres levevilkår.

At sikre adgang til lokalsamfund, relevans for modtagerne og programmer af høj kvalitet er i fokus.

Byområder får højere prioritet

DACAAR’s prioriteter 2019-21 vil ikke ændre sig drastisk i forhold til den foregående strategi-periode. Vores hovedmålgrupper vil således fortsat være tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne.

Vi vil stadig være massivt til stede og hjælpe mennesker i landdistrikterne, men på baggrund af de seneste bosættelsesmønstre blandt internt fordrevne vil byområder komme mere i fokus.

Vand, sanitet og hygiejne (WASH) vil også fremover være DACAAR’s primære indsats område.

Betydelige ressourcer vil blive afsat til Landbrug og naturforvaltning og yderligere styrke samspillet mellem dette program og Vand, sanitet og hygiejne og Udvikling af mindre virksomheder.

På baggrund erfaringer fra den foregående strategiperiode har vi besluttet at styrke indsatser under Forbedring af kvinders vilkår. Aktiviteterne vil i højere grad være tværgående og integreret i vores andre programmer.

Nødberedskab styrket

Det strategiske ramme 2019-21 sigter mod på et bæredygtigt grundlag at forbedre levevilkår, sundhed og livskvalitet for tilbagevendte flygtninge, internt fordrevne og deres sårbare værtssamfund.

I lyset af den forværrede sikkerhedssituation og gentagne natur- og menneskeskabte katastrofer vil DACAAR styrke og udvide sit nødberedskab. Fremover vil DACAAR være i stand til at inkludere andre nødhjælpsaktiviteter, såsom levering af nødboliger og pakker til at overleve vinteren

For at sikre bæredygtighed vil humanitære indsatser være knyttet til langsigtet udviklingsarbejde, hvor det er muligt.

Siden starten i 1984 har DACAAR hjulpet flere end 10 millioner afghanere i 29 af de 34 afghanske provinser med rent drikkevand, latriner, forbedret landbrugsproduktion, øgede jobmuligheder og forbedring af kvinders sundhed, uddannelse og indkomst.

Læs programstrategien for 2019-21 (engelsk).