DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

Accepten fra de lokale er vores fundament

‘Fred i sigte med Taliban’ var overskriften på radioprogrammet ‘Verden ifølge Gram,’hvor DACAAR fik mulighed for at forklare, hvordan det i tre årtier har været muligt at arbejde i det krigshærgede Afghanistan.

Afghanistan kan skimte afslutningen på mere end 40 år med krig. USA og Taleban taler fred - og skitsen til en fredsaftale begynder at tegne sig. Hvad vil fremtiden bringe for det afghanske samfund?

Dette – og mange flere – spørgsmål stillede værten Steffen Gram d. 29. januar i programmet ‘Verden ifølge Gram’ med overskriften ‘Fred i sigte med Taliban’.

Ekstrem fattigdom
DACAAR’s secretariatschef Klaus Løkkegaard var en af de tre gæster i studiet, og han blev spurgt om, hvordan levevilkårene er for de afghanere, som organisationen arbejder med.

“Afghanistan er en af de mest skrøbelige stater på kloden, og det sætter i den grad sit præg på befolkningen. Det er et land, der er splittet, og hvor befolkningen på trods af en vis økonomisk vækst over de senere år oplever markant fattigdom. Ikke mindst uden for Kabul og de større byer er fattigdommen ekstrem,” forklarede Klaus Løkkegaard.

Mange afghanere er flygtet, og når de vender tilbage, er det ofte ikke til de landsbyer, de kom fra, men til flygtningelejre. Dertil kommer de mange internt fordrevne, der også er drevet på flugt at krige og interne splittelser.

“Det er et forarmet folk, der har vanskelligt ved at skabe udvikling, skabe et liv, hvor de selv kan være med til at præge deres fremtid,” siger sekretariatschefen.

Arbejder i 30 ud af Afghanistan 34 provinser
Et af temaerne i udsendelsen var den centralisering, som afghanerne oplevede under Sovjetunionens besættelse og som atter er på dagsordenen. Der er aktører, der igen forsøger at centralisere udviklingen.

Steffen Gram ønskede svar på, hvordan DACAAR fornemmer hangen til at bestemme lokalt?

“Det er de lokale strukturer, vi bygger på. Det er dem, der skal sikre, at der er en lokal forankring. Og det er faktisk en styrke. Vi kunne ikke operere, hvis ikke vi havde den lokale opbakning,“ forklarer Klaus Løkkegaard og fortsætter:

“Det et er en ‘nedefra og op’ udvikling. Fra lokalsamfundet, fra befolkningen ude i landsbyerene. Det er deres ønske om, hvilken udvikling, der skal skabes. Det er det, vi skal basere os på. Ellers har vi ikke muligheden for at være der.”

Det er den accept, der gør, at DACAAR kan være i 30 ud af Afghanistan 34 provinser, slår Klaus Løkkegaard fast.

De små skridt
DACAAR arbejder også i Taliban-styrede områder, og leverer den udviklingsbistand som lokalsamfundet ønsker, men uden at forhandle direkte med Taliban.

Steffen Gram ville vide om DACAAR løber ind I konflikter i områderne styret af Taleban? Ikke mindst I forhold til kvinder?

Det er et vigtigt element i DACAAR’s arbejde at give kvinder nye muligheder, slår Klaus Løkkegaard fast.

“Over 50% af vores målgruppe er kvinder, men det er klart der, vi har vores allerstørste udfordring. Ikke kun op imod Taliban, men op imod en kultur, et meget mandsdomineret religiøst s´samfund, der ikke nødvendigvis - Taliban eller ej - er opsat på, at der skal skabes bedre forhold for kvinder,” forklarer Klaus Løkkegaard og fortsætter:

“Det kan lade sig gøre, men det er de små skridt.”

Ny rapport om mulig fredslutning med Taleban
De to andre gæster i studiet var Mona Kanwal Sheik, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), og David Vestenskov, Konsulent på Forsvarsakademiet.

Mona Kanwal Sheik har netop I samarbejde med Amina Khan udarbejdet rapporten ‘Prospects of a settlement with the Afghan Taliban. Læs den hér

Hør radioprogrammet ‘Verden ifølge Gram’ hér.