DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

Afghanistans vandressourcer truet

DACAAR præsenterede vigtige fakta om virkningerne af klimaændringer på Afghanistans vandressourcer på en international kongres i Sydkorea.

"Jeg er beæret over at dele min forskning og lade deltagerne på denne kongres få kendskab til de statistikker, der viser klimaforandringernes konsekvenser for Afghanistan. Det er aldrig gjort før."

Mohamad Hassan Saffi, der er seniorhydrogeolog og ingeniør i DACAAR, deltog i Den Internationale Sammenslutning af Hydrogeologers (IAH) 45. kongres, afholdt den 9.-14. september 2018.

Mere end 130 universitetsprofessorer, forskere og andre eksperter deltog, og 586 faglige præsentationer blev vist på kongressen, der fandt sted i Daejeon i Sydkorea.

Vandressourcerne forringes

Baggrunden for kongressen er dyster, ikke mindst på grund af konsekvenserne af klimaforandringerne.

I mange lande går det hårdt ud over vandressourcerne. Vand er ikke kun en værdifuld naturressource, men helt afgørende for liv.

Overfladevand forurenes i højere grad på grund af høj befolkningstilvækst, uhensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand, landbrugsaktiviteter i stadig større skala og industriel udvikling. Som følge heraf er der risiko for, at grundvandet i fremtiden vil være den eneste vandforsyning.

Problemer med overudnyttelse og forurening påvirker ikke kun nogle af verdens største lande som USA, Kina og Indiens grundvand, men også mange andre lande, herunder Afghanistan.

Nu, mere end nogensinde før, bliver hydrogeologer på tværs af landegrænser opfordret til at tackle problemer af hidtil helt uset kompleksitet og sværhedsgrad.

Det tager 4-7 timer at hente usikkert drikkevand

DACAARs ingeniør, Mohamad Hassan Saffi, stillede i sin præsentation på kongressen skarpt på Afghanistans udfordringer på vand-, sanitets- og hygiejneområdet (WASH) og spørgsmålet om bæredygtighed.

I Afghanistan har 45,5 % af befolkningen adgang til rent drikkevand. En stor procentdel af befolkningen bruger op til 4-7 timer på at indhente deres drikkevand fra grøfter, kanaler og floder, der ofte er forurenet og fører vandbårne sygdomme med sig.

8,4% af den afghanske befolkning har adgang til ordentlige sanitære faciliteter, men det gælder kun omkring 2,4% af landbefolkningen.

48% af skolerne har adgang til WASH-tjenester, og dødeligheden af børn under fem er anslået til 97 ud af 1.000. 47% af disse dødsfald skyldes manglende adgang til ordentlige WASH-faciliteter ifølge det afghanske Ministry of Rural Rehabilitation and Development (2015).

DACAAR’s forskningsresultater

Mohamad Hassan Saffi præsenterede også en imponerende forskning, foretaget af DACAAR. Den har indbefattet 3.481 drikkevandspunkter (brønde, boringer etc), hvor vandprøver blev indsamlet og vandkvaliteten testet.

Resultaterne viser, at en betydelig procentdel af drikkevandspunkterne var forurenet af geologiske forekomster (fx arsen) og menneskeskabte aktiviteter.

Overpumpning af grundvand til vanding har medført udtørring af mange karezes (gamle vandforsyningssystemer i Afghanistan; = vandrette vandrette tunneler), kilder og brønde.

Data viser, at grundvandstanden er faldet gradvist på grund af overpumpning og for langsom genopfyldning, og at forureningen af arsen og fækale colibakterier er højere end den nationale drikkevandskvalitetsstandard (NDWQS) tillader.

Introduktion af Afghanistan til verden

Heldigvis vokser viden inden for området. Det samme gør nye teknologier, der er i stand til at løse de udfordringer, som også Afghanistan står overfor.

Den Internationale Sammenslutning af Hydrogeologers (IAH) 45. kongres i Sydkorea havde ikke kun til formål at dele erfaringer, viden og bedste praksis inden for hydrogeologi mellem internationale eksperter, universitetsprofessorer og forskere; Den har også til formål at fremme anvendelsen af forebyggende teknikker, teknologier og styringsværktøjer i forhold til at afbøde klimaforandringernes indvirkning på vandressourcerne.

Ingeniør Mohamad Hassan Saffi er sikker på, at DACAAR vil drage fordel af konferencen.

"Det var en fantastisk mulighed for mig at interagere med andre hydrogeologer og lære om nye teknologier. Det er en stor hjælp i forhold til forudsige fremtidige problemer og finde en løsning. "

Han besøgte også kongressens innovations- og teknologilaboratorium, hvor de sidste nye teknologier blev fremvist.

DACAARs seniorhydrogeolog er nu tilbage i Kabul.

"Denne kongres var et godt sted at lære, formidle viden og diskutere udfordringerne og mulighederne. I mellemtiden var det en stor mulighed for at introducere Afghanistan til denne verden, "konkluderer Mohamad Hassan Saffi.

Læs mere om kongressen her: https://www.iah2018.org/
Læs om DACAARs metode til at overvåge grundvandet i Afganistan
Og om DACAARs Water Quality Testing Laboratory