DACAAR | Danish Committee Aid for Afghan Refugees
Side om side med det afghanske folk English | Danish

Om os

Vi er en nødhjælps- og udviklings-ngo, der siden 1984 har arbejdet på at forbedre afghanernes levevilkår. Vores opgave er at imødekomme de mest sårbare og udsatte afghaneres akutte behov, støtte tidlig genopbygning og skabe bæredygtig udvikling for hele befolkningen.

Vores arbejde er altid tilpasset afghanernes særlige behov og prioriteter.

Vi redder liv
Vores nødhjælp tager sigte på at redde liv i de tidligste faser under en krise.

Indsatserne retter sig mod internt fordrevne og flygtninge, der for nyligt er vendt tilbage, og samfund, der lider under konflikt og naturkatastrofer.

Vi skaber reelle og positive ændringer
Vores tidlige genopbygnings- og udviklingsarbejde sætter internt fordrevne, hjemvendte flygtninge og deres sårbare værtslandsbyer i fokus. De skal blive i stand til at klare sig selv, skaffe indtægter og opnå bedre levevilkår og livskvalitet.

Vi anvender en helhedsorienteret tilgang med særlig vægt på resultater, der på bæredygtig vis fører til reelle og positive ændringer i afghanernes levevilkår.

Med de mest sårbare i fokus
Alt vores arbejde tager højde for de særegne behov hos de mest sårbare grupper som for eksempel enlige kvindelige forsørgere, handicappede, ældre og andre udsatte i samfundet.

Vi værner om vores danske rødder og er samtidig solidt forankret i Afghanistan. Vi nyder respekt, har adgang til store dele af samfundet og er som organisation registreret hos Økonomiministeriet, som den afghanske lovgivning foreskriver.

Hjælp til ti millioner afghanere
Med vores akutberedskab er vi i stand til at reagere på kriser i 80 % af landets provinser, og vi gennemfører langsigtede indsatser i omkring halvdelen af landet.

Siden starten i 1984 har flere end ti millioner afghanere nydt godt af vores arbejde.

En hilsen fra ledelsenVelkommen til DACAAR’s nye hjemmeside!

Afghanistan står overfor store udfordringer. Almindelige afghanere fortsætter med at lide under en uendelig konflikt, der ikke kun har høje menneskelige og materielle omkostninger, men også hindrer mange afghanere i at udvikle sig og leve et ordentligt liv.

Som en ngo, der har stået side om side med det afghanske folk i mere end tre årtier, fortsætter vi på trods af disse udfordringer med at nå ud, hvor behovene er størst, og hvor vi kan gøre den mest markante forskel.

Vi arbejder hårdt på at sætte vores modtageres behov, prioriteter og bekymringer i centrum for vores arbejde.

DACAAR’s dybe rødder i det afghanske samfund er vigtigt for, at det lykkes for os. Vi satser på kvalitet og sørger hele tiden for at lære og afsøge nye tilgange for at levere den bedste nødhjælp og udviklingsbistand, som det afghanske folk i den grad fortjener.

De mange års erfaringer fra Afghanistan er nøglen til de positive resultater af vores indsatser. Vi investerer i at styrke DACAAR og arbejder hårdt for at skabe tætte kontakter til relevante myndigheder, paraplyorganisationer, koordinerende organer og andre for at styrke Afghanistan i at fungere som et land.

Jeg hilser to udviklinger velkommen. Vi har for nyligt udvidet vores vores bestyrelse fra to til tre medlemmer og indviet et uafhængigt sekretariat i København i nye lokaler.

Jeg er meget stolt af at repræsentere DACAAR og mine kolleger i Afghanistan i bestræbelserne på at gøre landet til et bedre sted at leve og give dets borgere en lysere fremtid. Det tror jeg, vi kan opnå med din hjælp.

En stor tak til alle jer, der allerede støtter os.

Med de varmeste hilsner
John Morse, direktør

Vores vision, mission og værdier


Vision
Vores vision er, at kvinder og mænd i de afghanske landdistrikter bliver i stand til effektivt og på en bæredygtig måde at bestemme over lokale ressourcer og hele tiden forbedre levevilkårene.

Som en del af et stærkt civilsamfund og med støtte fra statslige institutioner og organisationer i lokalsamfundene skal mænd og kvinder have adgang til viden, uddannelse, kurser og sociale ydelser, så de på en effektiv måde er i stand til at højne livskvaliteten og modstå perioder med ulykker og stress.

Mission
DACAAR er en dansk nødhjælps- og udviklings-ngo, som støtter bæredygtig udvikling i Afghanistan ved at styrke lokalsamfundene i selv at bestemme og styre deres udvikling.

Vores aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer, den private sektor og statslige institutioner. Vi lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom og yde hjælp, så flygtninge og internt fordrevne igen kan vende hjem og integreres i samfundet.

Værdier
Effektivitet, ærlighed, deltagelse, ligestilling, kvalitet, gennemsigtighed og antikorruption.

Historien kort fortaltHér kan du læse nogle nedslag i DACAAR’s lange og spændende historie. En mere detaljeret gennemgang på engelsk finder du hér [link to DACAAR A cronological History]

1980’erne: Flygtningelejre i Pakistan, genopbygning i Afghanistan

1984 DACAAR begynder sit arbejde i januar 1984, da et syprojekt ser dagens lys i en flygtningelejr i Peshawar, Pakistan. Projektet giver kvinder muligheder for at skaffe sig en indkomst.

1986 Vi overtager vandforsyningen til flygtningelejre fra UNICEF i juli 1986, og i 1987 udvides aktiviteterne under projektet markant.

1988 Produktion af hånd-vandpumper starter i Pakistan. I det sene efterår ændres organisationen markant, da vi udvider med et genopbygningsprogram inde i selve Afghanistan. Det betyder, at antallet af ansatte stiger fra 290 i begyndelsen af året til næsten 400 ved årets udgang1989 Sovjetunionen trækker tropperne ud af Afghanistan i februar, og der tændes håb om, at flygtningene nu kan vende tilbage, men Sovjetunionen fortsætter med at støtte Kabul-regeringen. Voldsomme slag udkæmpes i hele 1989, hvilket resulterer i flere flygtninge i Pakistan. Nogle lejre udvides, andre etableres for at huse de anslået 70.000 til 90.000 nye flygtninge.

1990’erne: Fra genopbygning til udvikling


1990 En større ændring af vores struktur ser dagens lys. Flygtninge- og genopbygningsprogrammet har hidtil fungeret som to uafhængige enheder, men for bedre at kunne udvide aktiviteterne og styre omkostningerne organiseres arbejdet tværgående under Landbrug, Veje, Kunstvanding, Vandforsyning, Byggeri og Uddannelse.

1992 I april 1992 kollapser den sovjetisk støttede regering, og der er lettelse i Afghanistan. Der eksisterer dog ingen gensidig forståelse mellem de forskellige mujahedin-fraktioner, og kampene fortsætter. På trods af begrænset hjælp vender mere end en million flygtninge hjem. Donorerne er tilbageholdende med at yde assistance under de usikre forhold, men DACAAR fortsætter sine aktiviteter i Afghanistan for fuld styrke.

1995 Den politiske situation i Afghanistan bliver endnu mere kompliceret med fremkomsten af Taliban-bevægelsen, som i slutningen af 1995 står stærkt i den sydlige tredjedel af Afghanistan. Den frivillige hjemsendelse af flygtninge fortsætter, og næsten 250.000 ankommer fra Pakistan og Iran. Derfor fortsætter vi vores indsats for at forbedre levevilkårene i Afghanistan trods manglen på en normalt fungerende regering, der nyder bred accept.

1996 Vi begynder at inddrage sundhedslære i forbindelse med vandforsyning, et stort skridt fra genopbygning til udvikling. Andre nye aktiviteter omfatter landbrugsudvikling med fokus på miljø og bæredygtighed.

1997 I Pakistan leverer vi fortsat drikkevand til de nyankomne flygtninge. Syprojektet bliver uafhængigt under sit nye navn ’The Sewing Center’, og vandpumpe-fabrikken er økonomisk selvbærende i konkurrence med fire andre virksomheder, der også producerer pumper baseret på teknologi og færdigheder fra DACAAR.

1998 Vi er stolte af at være en af pionererne inden for langsigtet udvikling af lokalsamfundene i Afghanistan. Vi går sammen med FN, donorer og andre ngo’er aktiv i formuleringen af en principerklæring og strategisk ramme. Det understreges, at selv om Afghanistan stadig med jævne mellemrum har brug for nødhjælp, er den langsigtede løsning at sikre bedre levevilkår gennem fødevaresikkerhed, rent vand, sundhedsydelser og uddannelse.

1999 For bedre at imødekomme befolkningens behov, er DACAAR i en gradvis forandring fra nødhjælp til en langsigtet udviklingsorganisation. Vi decentraliserer for bedre at kunne arbejde tæt sammen med lokalsamfundene.

00’erne: Hovedkontor flyttes til Kabul og aktiviteterne i Pakistan slutter


2000 Fredsprocessen gør ikke fremskridt, og kampe intensiveres i store dele af landet. Mere end en halv million mennesker bliver fordrevet i Herat, Kabul og på tværs af grænserne til Iran og Pakistan. Derudover bringer en ødelæggende tørke nye lidelser til Afghanistans befolkning. Tørken underminerer mange af de resultater, der er opnået inden for genopretning og udvikling i løbet af det seneste årti. DACAAR må derfor flytte ressourcerne fra almindelige programmer til omfattende nødhjælp.

2001 Terrorangrebene 11. september ændrer helt grundlæggende den politiske og militære situation i Afghanistan. USA indleder angreb på Taliban og Al Qaida, og det fører til indsættelsen af en midlertidig regering, hvilket skaber håb om fred efter mange års uro og konflikt. Udfordringerne for hjælpeorganisationerne i Afghanistan i sidste kvartal af 2001 er enorme, og DACAAR er ingen undtagelse. Tre kontorer må evakueres helt; personale og køretøjer kan ikke nå frem; udstyr går tabt; kommunikation bryder ned i længere tid. På trods lykkedes det for DACAAR at holde projekter og programmer i gang - med fokus på nødhjælp.

2002 Et historisk år! Hovedkontoret kan endelig flyttes fra Peshawar i Pakistan til Kabul. En anden væsentlig ændring er, at kvindernes inddragelse i programmerne igen blev lovlig, men dog stadig vanskelig. Det er først nu, at vi kan begynde at ansætte kvinder i større skala i Afghanistan.

2003. Sikkerheden forværres, og DACAAR er det direkte mål flere gange, bl.a. det tragiske angreb på et af vores vandforsyningshold i Ghazni-provinsen den 8. september, hvor fire kolleger bliver dræbt af talebanerne. Vandforsyningsprogrammet suspenderer aktiviteterne i mange områder og flytter personalet til sikrere områder.

2004 Vi sporer en ændret adfærd hos mange donorer, der nu i højere grad kanaliserer midler gennem den afghanske regering. Vi bliver tvunget til at omstrukturere og skærer betragteligt ned på antallet af faste medarbejdere. I Pakistan fastsætter FN’s Flygtningehøjkommissariat og Afghanistans og Pakistans regeringer fristen for frivillig hjemsendelse af afghanske flygtninge til marts 2006, og DACAAR begynder at afvikle sine aktiviteter.

2005 Vores programmer for udvikling af landdistrikterne bliver mere og mere sammenflettet med den afghanske regerings nationale solidaritetsprogram, der sigter på at styrke civilsamfundet i Afghanistan gennem lokale udviklingsaktiviteter. Vi har været dybt involveret i udformningen af programmet og bidrager med aktiviteter som fx etablering af producentorganisationer og kvinders ressourcecentre. Aktiviteterne under udvikling af landdistrikter vokser støt og når op i nærheden af dem under vand og sanitet. Sycentret flyttes til Kabul og bliver en del af en ny ngo under navnet ’Zardozi,’ og vi starter det nye mikrofinansierings-program MADRAC - ligeledes med henblik på at skabe indkomst.

2006 Ustabilitet og krig hæmmer stadig udviklingen for det afghanske folk. Den overordnede sikkerhedssituation forværres, da Taliban reagerer på NATO’s øgede tilstedeværelse i de sydlige provinser. DACAAR blev direkte angrebet ved to lejligheder.

2007 På grund af sikkerhedssituationen tvinges vi til nedskæringer og må trække sig ud af flere områder. Yderligere 100.000 bliver internt fordrevne og øger det i forvejen store antal sårbare mennesker, der har brug for støtte. Vi fokuserer fortsat på bæredygtig udvikling og kapacitetsopbygning. Inden for vandforsyning betyder det et skift fra konstruktion og byggeri til hygiejneuddannelse og teknisk rådgivning rettet mod regeringen, andre organisationer og private virksomheder. Fem kvinders ressourcecentre bliver uafhængige, både i forhold til økonomi og drift. DACAAR støtter også etableringen af den første safranproducentforening for kvinder - et banebrydende skridt i arbejdet for at øge indkomsterne.

2008 Volden eskalerer til det højeste niveau siden Talibans fald. For DACAAR er nøglen til at arbejde i et ustabilt og usikkert miljø det nære forhold til lokalsamfundene. Derudover har vi ansat en sikkerhedskoordinator, som løbende laver sikkerhedsopdateringer og indfører sikkerhed som et tværgående tema i organisationen. En afdeling arbejder med at indtænke og fremme ligestilling.

2009 Under og efter præsidentvalget stiger angrebene på regeringsinstitutioner og ngo'er, ikke mindst i månederne august og september, der bliver de mest blodige. Sikkerhedssituationen er dog ikke den eneste udfordring for DACAAR’s aktiviteter. Vores vandkontrol og -overvågning afslører et stigende problem med forurening af både overflade- og grundvand.

10’erne: Fire programmer under forværret sikkerhedssituation


2010 På trods af den forværrende sikkerhedssituation når DACAAR ud til flere end to millioner modtagere og har sårbare befolkninger i landdistrikterne i fokus. På landbrugsområdet styrker vi lokalsamfund i halvtørre områder ved at indføre nye metoder til at øge produktionen. Vi forbedrer indtægtsmulighederne for jordløse landmænd ved at prioritere udvikling af mindre virksomheder og erhvervsuddannelse og tekniske kurser. DACAAR etablerer et Water Expertise and Training Center for at styrke forskning, uddannelse og teknisk rådgivning til offentlige myndigheder, ngo'er og den private sektor.

2011 Vi går i gang med en ny strategisk ramme for vores arbejder og sammensmelter to programmer. Det skønnes, at 5,7 mio. afghanske flygtninge er vendt tilbage fra Pakistan og Iran siden 2002, og udover det 447.000 internt fordrevne.

2012 Det strategiske rammeprogram for 2013-2016 færdiggøres. Der er nu er tematisk fokus på fire områder: Vand, sanitet og hygiejne; Landbrug og naturforvaltning; Udvikling af mindre virksomheder; Forbedring af kvinders vilkår. Læring og synergi på tværs af sektorer sættes i højsædet for at øge kvaliteten af vores arbejde.

2013 Vi vælges af de øvrige medlemmer af ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development) til at være en del af The Humanitarian Country Team og til at være med til at lede WASH Cluster, et vigtigt FN-koordineringsorgan, der beskæftiger sig med vand, sanitet og hygiejne.

2014 Vi fejrer vores 30 års jubilæum med arrangementer i både København og Kabul. For første gang modtager Afghanistan titusindvis af flygtninge, der er på flugt fra militære operationer i Pakistan. For at afhjælpe disse flygtninges lidelser hjælper vi i Khost-provinsen med nødhjælp inden for vand, sanitet og hygiejne

2015 Et udfordrende år med øget usikkerhed, der besværliggør DACAAR og andre ngo'ers arbejde. Alligevel er vi i stand til at udvide vores aktiviteter inden for vand, sanitet og hygiejne for at hjælpe det stigende antal internt fordrevne i Afghanistan. For de pakistanske flygtninge afholder vi et erhvervsuddannelseskursus, da de stadig ikke kan vende hjem.

2016 Vi styrker vores rolle i organisationsverdenen. Vi støtter mange fora og arbejdsgrupper, fremmer koordinering, giver input til strategier og presser på for at flere får tildelt land. Og selvfølgelig fortsætter vi vores programmer til fordel for sårbare og udsatte i lokalsamfundene.

2017 DACAAR udvider sine nødhjælpsindsatser til 23 provinser som svar på det store antal internt fordrevne og de mange hjemvendte flygtninge fra Iran og Pakistan. Det skønnes, at 9,3 mio. afghanere har brug for humanitær hjælp. En konsulent bliver ansat for at undersøge DACAAR’s ledelsesstruktur.

2018 Et uafhængigt DACAAR-sekretariat åbnes i København, og en ny bestyrelse bestående af Dansk Folkehjælp, Den Danske Afghanistans Komité og Ulandssekretariatet falder på plads. Der bliver indgået en ny treårig aftale med DANIDA, nødhjælpsaktiviteter under EU’s humanitære program ECHO udvides, og FN’s humanitære arm OCHA og DACAAR underskriver en ny aftale om strategiske nødhjælpslagre for at sikre hurtige indsatser i forhold til vand, sanitet og hygiejne rundt om i Afghanistan.

Klik hér, hvis du vil læse den mere detaljerede historie på engelsk.

Fakta om DACAAR

Navn DACAAR (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees)
Grundlagt i 1984
Organisation International ngo med danske rødder
I bestyrelsen sidder Peder Thorning, Dansk Folkehjælp
Ole Frank Nielsen, Den Danske Afghanistan Komité
Mads Bugge Madsen, Ulandssekretariatet
Ansatte 947
direktør John Morse, direktør for hovedkontoret i Kabul og de seks regionale kontorer i Afghanistan
sekretariatsleder Klaus Løkkegaard, sekretariatsleder i København
Afghanistan Registreret hos økonomiministeriet i Afghanistan med nummer #24
Danmark Dansk CVR-nummer: 29902488

DACAAR’s PRIVATLIVSPOLITIK

1 OM DENNE POLITIK

1.1 DACAAR lægger stor vægt på privatlivets fred, og på at sikre, at de personoplysninger, vi i kraft af vores formål og virke håndterer i organisationen, bliver behandlet på forsvarlig og betryggende vis, og i overensstemmelse med gældende lov. Som organisationhar vi fokus på vores forpligtelser som dataansvarlig, og vi bestræber os på at efterleve disse forpligtelser til fulde.

1.2 Denne Privatlivspolitiker gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til os, eller vi indsamler om dig, f.eks.ved et ansættelsesforhold, som leverandør, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. Forneden kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, hvor længe, vi opbevarer dem osv. Du kan også læse om dine rettigheder og klagemuligheder. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger heri, du ikke forstår, eller ikke kan acceptere. På www.dacaar.org vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 DATAANSVARLIG ORGANISATION

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

DACAAR

Larsbjørnsstræde 3

1454 København K

Telefon: +45 20557978

Mail: klaus.lokkegaard@dacaar.org

CVR-nr.: 29 90 24 88

Alle spørgsmål om nærværende politik og alle henvendelser vedrørende DACAAR’s behandling af dine personoplysninger, herunder forespørgsler om indsigt, anmodninger om berigtigelse og henvendelser vedrørende mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal i første omgang rettes til Sekretariatsleder Klaus Løkkegaard, mail: klaus.lokkegaard@dacaar.org, mobil +45 20557978

3 DEFINITIONER

3.1 Nedenfor følger definitioner af nogle af de væsentligste begreber, der indgår i denne politik:

Personoplysninger

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Særlige kategorier af personoplysninger

(følsomme personoplysninger) Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Databeskyttelsesforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Lov nr. indsættes, når loven er endeligt vedtaget).

4 FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven (se ovenfor). Et grundlæggende princip heri er, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og at de ikke må anvendes til andre ting. I overensstemmelse med dette behandler vi kun dine personoplysninger, såfremt der er et klart og legitimt formål med dette, og vi begrænser i hvert enkelt tilfælde mængden af oplysninger til det nødvendige, for at kunne indfri dette formål. Endvidere opretholdes behandlingen af dine oplysninger kun så længe formålet stadig gør sig gældende, herunder hvis vi ifølge loven er forpligtede til at gemme dine oplysninger i en given periode.

4.2 Hvad enten du f.eks. er bestyrelsesmedlem, ansat, konsulent, ressourceperson, partner, leverandør af tjenester og ydelser, vores kontaktperson i en organisation, virksomhed eller myndighed, eller om du har en anden relation til os, er vi nødt til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan indfri vores formålserklæring som organisation, dels kan leve op til de retlige, kontraktlige og øvrige forpligtelser, vi har som organisation, dels kan give dig de ydelser, du måtte efterspørge.

5 INDSAMLING OG ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi ingen oplysninger om, hvilke sider og funktioner, du benytter, ligesom vi ikke indsamler nogle tekniske informationer om din computer/tablet/mobiltelefon samt din IP-adresse.

5.1.2 DACAAR's nyhedsmail sendes ud via den danske eMailPlatform. Tilmelder du vores nyhedsmail på engelsk eller dansk, gemmer vi kun for- og efternavn samt din email-adresse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, enten i seneste nyhedsmail eller ved at sende en mail til copenhagen@dacaar.org.

eMailPlatform fjerner løbende inaktive kontakter og holder styr på timestamps og IP-adresser til brug for dokumentation af din tilladelse (permission) til at modtage nyhedsmailen.

Ifølge den nye lov har alle på vores kontaktliste ret til at få en liste over, hvad vi ved om dem. eMailPlatform har en sådan funktion, så vi kan dokumentere data på vores kontakter, dvs. alle handlinger, tracking og statistikker.

5.1.3 DACAAR har pt. ikke en Facebook-, Twitter-, LinkedIn- eller Instagram-konto. Hvis vi beslutter at få sådanne i fremtiden vil vi redegøre for håndtering af dine perondata i den forbindelse.

5.1.4 Hvis du indgår i en relation til os, udover blot at være bruger af vores hjemmeside eller nyhedsmail, indsamler vi i udgangspunktet en række almindelige kontaktoplysninger om dig. Hvis du således er bestyrelsesmedlem, ansat, praktikant, konsulent, ressourceperson, partner, eller leverandør af varer eller tjenester hos os, hvis du er vores kontaktperson i en organisation, virksomhed eller myndighed, hvis du optræder i en artikel på vores hjemmeside eller i en af vores publikationer, eller hvis du er modtager af en sådan publikation eller andetmateriale fra DACAAR, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn,titel, organisation, e-mailadresse og telefonnummer. Når der eret formål med dette, indsamler vi tillige adresse, postnummer, by og land, ligesom vi i visse tilfælde,efter behov, indsamler øvrige kontaktoplysninger fra dig, f.eks. dit Skype-navn. Hvis du foretager en skriftlig henvendelse til DACAAR, vil vi også – afhængigt af, hvor mange kontaktdetaljer, du selv inkluderer i din henvendelse – for en periode ligge inde med almindelige personoplysninger om dig, svarende til ovenstående.

5.1.5 Framedarbejdere, og fra personer, der optræder i DACAAR’s artikler og øvrige kommunikationsmaterialer, indsamler vi fotos samt lejlighedsvis videomateriale, der efter forudgående aftalekan benyttes på vores hjemmeside, vores sociale medier eller i vore publikationer. Giver du samtykke hertil, kan dit foto eller dit videomateriale også benyttes i forbindelse med anden offentliggørelse, f.eks. ved optagelse af en artikel i dagspressen m.v.

5.1.6 Såfremt vi skal foretage udbetalinger til dig, indsamler vi dit kontonummer og andre relevante betalingsoplysninger fra dig.

5.1.7 Ansøger du om job eller praktikplads hos DACAAR, indsamler vi en skriftlig ansøgning, et CV samt eventuelle eksamensbeviser og referencer fra dig. Såfremt du ansættes eller får en praktikplads hos os, indsamler videsuden dit CPR-nr., kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende samt oplysninger om din pensionskasse, hvis relevant.Dit CPR-nr. anvendes til indberetning hos SKAT. Derudover vil vi som arbejdsgiver løbende samle almindelige ansættelsesrelaterede personoplysninger om dig, så som efteruddannelsesønsker m.m.

5.1.8 Vi indsamler som udgangspunkt ikkefølsomme personoplysninger om dig (se afsnit 3 foroven vedr. særlige kategorier af personoplysninger). Som arbejdsgiverkan vi i visse tilfælde være nødsaget til få helbredsoplysninger fra ansatte, for at kunne leve op til vores ansvar,f.eks. hvis vi skal indberette en arbejdsskade.

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1 I begrænsede tilfælde kanvi have brug for at indsamle personoplysninger om dig fra andre (dog ikke følsomme personoplysninger). Det kan eksempelvis være oplysninger fra anførte referencepersoner, hvis du søger ansættelse hos os, eller det kan være dine kontaktoplysninger, hvis du arbejder for en organisation, virksomhed eller myndighed, som vi har brug for at være i kontakt med. For ansatte gælder det, at vi automatisk indhenter relevante skatteoplysninger, i forbindelse med lønudbetaling.

6 VORES GRUNDLAGFOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 For at vi må behandle dine personoplysninger, skal der i hvert enkelt tilfælde foreligge et gyldigt retsgrundlag, som det fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er baseret på tilstedeværelse af en eller flere af nedenstående omstændigheder, afhængig af situationen.

6.2 I mange tilfælde gælder det, at vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er baseret på, at en sådan behandling er nødvendig for,at vi kan forberede eller opfylde en kontrakt, vi indgår med dig, eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende, forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. Dette gælder typisk, hvis du f.eks. er leverandør af varer eller tjenester hos os, eller hvis du er partner, ressourceperson, konsulent, ansat eller praktikant. I dette tilfælde er retsgrundlaget for vores behandling Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (b).

6.3 I en del tilfælde er vi retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, i overensstemmelse med f.eks. bogføringsloven, personskatteloven eller ansættelsesbevisloven, eller i medfør af Udenrigsministeriets retningslinjer for bevillingstilsagn eller andre donorkrav i forbindelse med tildelte bevillinger. En sådan forpligtelse kan f.eks. handle om behov for dokumentation af transaktionsspor og lignende, i medfør af reglerne i bogføringsloven, og vi er generelt forpligtet til at gemme regnskabsmateriale i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Når vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger, er vores grundlag for at gøre dette Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (c).

6.4 I visse situationer har vi også mulighed for at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, forudsat din ret til at opnå beskyttelse af dine personoplysninger ikke vejer tungere. I sådanne tilfælde er vores grundlag for at behandle dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (f).

6.5 I øvrige tilfælde vil vores grundlag for at behandle dine almindelige personoplysninger være baseret på indhentning af samtykke fra dig, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 (a).I sådanne tilfælde påhviler det os at sørge for, at dit samtykke er afgivet frivilligt, og at det er specifikt, informeret og utvetydigt. Desuden gælder det, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke (se afsnit 10 forneden).

6.6 DACAAR indsamler ikke følsomme personoplysninger om dig (se afsnit 3 foroven vedr. særlige kategorier af personoplysninger

7 DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

7.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, web-hosting, mv. I sådanne tilfælde indgår vi databehandleraftaler, der sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger foregår forsvarligt og i overensstemmelse med loven.

7.2 Hvis du har indgået en kontraktlig forpligtelse med os, eller på anden vis har en tæt tilknytning til DACAAR, kan vi dele dine personoplysninger med relevante leverandører, så som vores bank, revisor, forsikringsselskab, lønbehandler osv. I sådanne tilfælde indgår vi ligeledes databehandleraftaler, der sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger foregår forsvarligt og i overensstemmelse med loven.

7.3 I tillæg til ovenstående deler vi dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, herunderSKAT.

8 DELING AF DINE OPLYSNINGER MED MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

8.1 Idet DACAAR er en organisation, hvis overordnede mål er at bidrage til at bekæmpe fattigdom og støtte udviklingen i Afghanistan, har vi etableret et hovedkontor og en række regionale kontorer i Afghanistan. DACAAR er opmærksom på at Afghanistan tilhører kategorien af usikre tredjelande, og der derfor gælder særlige undtagelser, som vi efterlever. I særlige tilfælde, og kun når der er et specifikt formål med dette,vil det forekomme, at vi deler udvalgte personoplysninger med vores kontorer i landet. Dette gælder typisk kun for personer, der har en tæt tilknytning til DACAAR, og som foretager besøgsrejser eller er involveret i løsning af opgaver i landet f.eks. faglige ressourcepersoner, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter, ansatte o. lign.

8.2 Såfremt vi deler dine personoplysninger med modtagere beliggende uden for EU/EØS,nærmere bestemt vores lokale kontorer i Afghanistan eller relevante partnerorganisationer, vil dette ske i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, og enten være en nødvendig handling, i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem DACAAR og dig eller en anden part, eller være en handling, der er baseret på dit forudgående udtrykkelige samtykke.

9 SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

9.1 Som organisation er vi forpligtet til at begrænse mængden af de personoplysninger, vi indsamler og gemmer, og vi har faste procedurer for sletning af sådanne oplysninger. Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

9.2 Kontaktoplysninger og lignende almindelige personoplysninger, der indsamles og anvendes i forbindelse med løbende sagsbehandling, herunder henvendelser fra offentligheden om vores aktiviteter, gemmes så længe sagsbehandlingen pågår og i en efterfølgende periode på op til 1 år. Almindelige personoplysninger på kontaktpersoner hos myndigheder, organisationer og virksomheder, som DACAAR rutinemæssigt eller lejlighedsvist kommunikerer med, f.eks.konsulenter og journalister, gemmes dog så længe dette er relevant for DACAAR’s virke.

9.3 Søger du job hos DACAAR, gemmer vi din ansøgning og tilhørende bilag i en periode på op til 6 måneder. Såfremt vi ønsker at gemme din ansøgning m.v. i en længere periode, vil vi bede om dit samtykke til dette. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

9.4 Relevante personoplysninger, som DACAAR er forpligtet til at gemme i henhold til bogføringsloven, herunder betalingsoplysninger, kontrakter m.m., gemmes i indeværende år + 5 år. Såfremt vi i henhold til anden relevant lovgivning, eller for at kunne gøre et eventuelt retskrav gældende, er nødsaget til at gemme personoplysninger i en længere periode, vil vi gøre dette.

9.5 Relevante personoplysninger, der fremgår af korrespondance, rapporter eller andet skriftligt materiale, som har betydning for gennemførelse af DACAAR’s igangværende programaktiviteter og partnersamarbejder i Afghanistan, eller for udvikling af nye programfaser eller partnerskabersamme sted, gemmes i samarbejdsperioden + 5 år.

9.6 Navn, titel og andre almindelige personoplysninger om DACAAR’s bestyrelsesmedlemmer og revisorer vil fremgå af diverse regnskaber og referater, og gemmes på ubestemt tid.

9.7 Personoplysninger, herunder foto- og videomateriale, der optræder i DACAAR’s artikler og øvrige kommunikationsmaterialer, gemmes i udgangspunktet på ubestemt tid. Hvis du har afgivet samtykke til, at vi må benytte dine personoplysninger, kan dette samtykke dog til enhver tid tilbagekaldes.

10 DINE RETTIGHEDER

10.1 Oplysning: Vi har pligt til at oplyse dig om, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvad formålet er med dette, hvordan dine oplysninger anvendes, hvilken hjemmel, vi har til at behandle dine oplysninger, hvem de deles med, hvor længe de gemmes m.m. Dette gøres blandt andet gennem denne politik, men også gennem vores direkte kommunikation med dig.

10.2 Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger,vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt, og inden for gældende frist.

10.3 Berigtigelse: Du har ret til at anmode om korrektion eller supplerende behandling af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.4 Sletning: Du har ret til at anmode om sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig (retten til at blive glemt). Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.5 Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

10.6 Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

10.7 Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger,i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse).Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette gør sig gældende, er du velkommen til at kontakte os. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

10.8 Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

10.9 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

10.10 Ønsker du at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os som anført i afsnit 2.2 foroven (se side 1).

11 EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER

11.1 Såfremt det er nødvendigt for os at få personoplysninger fra dig, f.eks. for at kunne indgå en kontrakt, eller for at levere en tjeneste til dig, som du efterspørger, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke ønsker at afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan indgå den pågældende kontrakt med dig, eller levere den pågældende tjeneste.

12 SIKKERHED

12.1 Vi lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger, og på at tilse, at behandlingen af disse til enhver tid forgår på sikker og betryggende vis. Dette gør vi bl.a. ved at have fysisk adgangskontrol på vores kontor, ved at sørge for, at kun få, relevante medarbejdere har adgang til at behandle dine personoplysninger, og ved at gennemføre relevante risikovurderinger og efterleve bestemmelserne i vores IT-sikkerhedspolitik.

12.2 I tilfælde at et konstateret brud på datasikkerheden, er vi forpligtet til at anmelde dette til Datatilsynet, med mindre ”det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder” (jf. Datatilsynets Vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden, feb. 2018). Hvis et sådant brud derimod indebærer en høj risiko, er vi ligeledes forpligtet til at underrette dig herom, såfremt dine personoplysninger er omfattet.

13 KLAGEMULIGHED

13.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den relevante offentlige myndighed, som er:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K.

Telefon+ 45 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

14 OPDATERING AF DENNE POLITIK

14.1 DACAAR er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, sammen med en opdateret version af politikken.

Denne politik er senest opdateret 25. maj 2018